Het laatste nieuws van Scip

<< <  Pagina 20 van 23  > >>

Humor en Herstel

Hoe lachen gezond maakt

Donderdag 15 oktober 2015 18.30 uur – 21.00 uur
Psychiatrie Café in buurtcentrum De Tagrijn
Adres: Balboastraat 18, 1057 VW Amsterdam. De toegang is vrij

5 okt 2015

Weldra zal het cursusaanbod bij Login worden uitgebreid.

Naast de reeds bestaande Soft- en Hardware-cursussen voor beginners, zal vanaf 3 augustus ook soft- en hardware-cursussen voor gevorderden worden aangeboden.  Onze docent Paul heeft lesmateriaal ontwikkeld en deelt dit met Loginners en andere Scippers.
22 jun 2015

Textiel lab gestart

Hou je van werken met textiel?
Wil je kleding leren maken of wil je kleding leren repareren of vermaken?
Wil je meewerken aan theater kostuums maken voor toneelgroep "'Jet'?

Meld je aan bij Neomi@scipweb.nl

15 mei 2015

Recenseer jouw plek

Schrijf je recensie voor de clientenatlas van ervaringswijzer
22 apr 2015

Lotgenotengroep depressie

Na de succesvolle bijeenkomsten van mensen die stemmen horen willen we nu bij Scip een 2de lotgenotengroep opstarten: de Depressiegroep. In samenwerking met de Depressievereniging organiseert Scip vanaf 25 maart om de week op woensdagmiddag een groep om ervaringen uit te wisselen over het hebben (gehad) van een depressie. Het is de bedoeling dat er naast gesprekken ook leuke activiteiten aan bod komen.


17 mrt 2015

Lotgenotengroep stemmenhoren

Op elke eerste maandagavond van de maand is er een lotgenotengroep
van en voor mensen die stemmen horen
16 mrt 2015

Ontwikkel jezelf via SCIP!

Cursusaanbod SCIP

Ontwikkel jezelf via SCIP!


Voor alle deelenemers en vrijwilligers van Scip met de wens naar ontwikkeling en zingeving!

Deelnemers en vrijwilligers bij Scip hebben aangegeven de behoefte te hebben hun kennis en vaardigheden uit te breiden. Wij hebben daarom een cursusaanbod samengesteld, gebaseerd op de resultaten van de enquête leerbehoeften. Sommige delen van het aanbod zijn zelf ontwikkeld, andere delen worden aangeboden i.s.m. andere organisaties. Omdat deze cursussen naast het werk binnen onze projecten een belangrijke bijdrage kunnen bieden aan het herstel en ontwikkeling van (ex)cliënten van de GGz, heeft Scip voor deze cursussen speciaal budget vrijgemaakt. Deelname is dan ook gratis of tegen een kleine vergoeding.

Wij hopen dat veel Scippers hier gebruik van zullen maken! Aanmelden kan via de projectleiding.

Het cursusaanbod is sterk in ontwikkeling. Ons huidige aanbod is:

 

5 feb 2015

SCIP sleept keurmerk 'Cliënt Centraal' in de wacht!

Erkenning aanpak van activiteiten geleid door cliënten zelf

Scip mag het keurmerk Cliënt Centraal voeren. Dat heeft de auditcommissie van de Stichting Cliënt Centraal GGZ bepaald na een onderzoek naar de dienstverlening van Scip. Bij Scip geven cliënten met psychiatrische problematiek zelf vorm en inhoud aan hun herstel. Deelnemers starten zelfstandig projecten en werken uit eigen initiatief gericht aan het vergroten van hun vaardigheden. Scip is actief op vier locaties in Amsterdam, samen met 180 cliënten.
Het keurmerk Cliënt Centraal geeft een oordeel over de kwaliteit van de diensten van een organisatie vanuit het perspectief van cliënten. Het motto ‘Herstel voor en door (ex)cliënten’ is daarbij leidend. Voor zowel cliënten als relaties van Scip geeft het keurmerk nog meer vertrouwen in de cliëntgestuurdheid en herstelgerichtheid van de organisatie. Daarbij doen mensen actief mee als ‘deelnemer’ en niet passief als ‘gebruiker’. Hierbij geldt: meedoen is maatwerk. Voor iedere deelnemer is er een apart traject. De criteria waaraan een organisatie moet voldoen om het keurmerk Cliënt Centraal te behalen hebben betrekking op de structuur en cultuur van de organisatie, op de deelnemers en de medewerkers, en op de faciliteiten. Certificering hangt niet af van ‘hoe’ aan deze criteria voldaan wordt, maar ‘wat’ een organisatie moet bereiken. Resultaten dus.30 jan 2015

<< <  Pagina 20 van 23  > >>