Cliëntgestuurde Initiatieven en projecten logo keurmerk client centraal
Keizersgracht 252 1016 EV Amsterdam 020-6253111 info@scipweb.nl
mrt 21, 2019

Hoog bezoek uit Gent


10 laatstejaarsstudenten Professionele Bachelor in de orthopedagogie (SPH) bezochten Scip in het kader van het vak “Community based werken in een internationaal perspectief”.
Tijdens het bezoek trachten de studenten na te gaan hoe men in Nederland werkt met sociale netwerken, outreached werken, mantelzorg en hoe cliënten in verbinding staan met de samenleving. Verbonden voelen is ruimer dan deel uitmaken van, ruimte maken voor anders zijn in de samenleving, inzetten van ervaringsdeskundigen/lotgenotencontact en sensibilisering.

De vergelijkende studie die de studenten maken is een onderdeel van het opleidingsonderdeel ‘community-based’ werken. De laatste jaren zien we in België binnen verschillende sectoren (GGZ, integrale jeugdhulp, sector voor personen met een beperking) tendensen naar vermaatschappelijking van de zorg, waarbij het ondersteunen van mensen in hun eigen leefwereld het streefdoel is. Hierin staan 2 pijlers centraal:

Community care: Hier komen onder meer volgende zaken aan bod: werken met netwerken, straathoekwerk, outreachend werken, mantelzorg (informeel netwerk die meer en meer zorg opneemt),…

Community building: hier gaat het over het feit dat mensen zich opnieuw verbonden voelen in en met de samenleving. Dit gaat ruimer dan zorg, over deel uitmaken van de gemeenschap


De studenten hebben twee locaties van Scip bezocht: de Keizersgracht en de CD-straat.

In de ochtend was het thema inzet van Ervaringsdeskundigheid (Elsje), Bram heeft zijn project Herstellab voorgesteld en Eddo Ervaringswijzer. Inspirerende gesprekken kwamen op gang.

Tijdens de lunch was er een bezoek bij Tobi Vroegh op de CD-straat, waar een interessant gesprek ontstond. Hoe redigeer je een tekst van een auteur die een gespleten persoonlijkheid heeft? Drie verschillende personen die in de tekst door elkaar lopen. Wanneer is het nog authentiek en hoe blijft het voor de lezer leesbaar?

Het laatste nieuws van SCIP

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Het doel van de Wet verplichte meldcode is dat sneller en adequater hulp kan worden geboden bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

apr 18, 2019

In het wit!

Wat is hier aan de hand? Op de CD-straat vragen wij ons af waarom een man in een witte overall rond loopt. Hij is onherkenbaar. Is er een virus-uitbraak? Een bacterie in het pand?
apr 12, 2019

Filmavond!

Beste Regenboogers en Scippers,

Voor de filmavond op SCIP aan de Cornelis Dirkszstraat, ben ik op zoek naar films op dvd.

apr 11, 2019

Tobi Vroegh Verhalenwedstrijd


Het thema van de 'Week van de Psychiatrie 2019' was 'ZICHTBAAR' en dat is ook het thema van de 'Verhalenwedstrijd 2019' van uitgeverij Tobi Vroegh.

Psychische problemen zijn in principe onzichtbaar. Verloochen je jezelf als je zo'n belangrijk stukje van jezelf geheim houdt? Zie je het als het buiten hangen van de vuile was? Of geeft het juist kracht als je de moed hebt om te delen.

apr 8, 2019

Interview met Daan Neeleman


Over de cursus The Artist Way: Creativiteit aanspreken en in de flow komen met het spirituele.apr 4, 2019

Hoog bezoek uit Gent

10 laatstejaarsstudenten Professionele Bachelor in de orthopedagogie (SPH) bezochten Scip in het kader van het vak “Community based werken in een internationaal perspectief”.
mrt 21, 2019

Het Blauwe Boekje

mrt 15, 2019

Tweede Kans Vierkantjes


Sara Houtkooper was een vrijwilliger van SCIP.  Sara heeft drie exposities hangen op alle drie de locaties van SCIP.  De expositie heet: Tweede Kans Vierkantjes’. Deze expositie hangt op locatie Cornelisz Dirksstraat.
mrt 7, 2019

Pagina 1 van 14  > >>

Agenda