Projecten van Scip

De projecten die Scip coördineert zijn allemaal cliëntgestuurd. Dat betekent dat een meerderheid van de vrijwilligers, en betaalde krachten, cliënt is, of is geweest van de geestelijke gezondheidszorg. Wij willen met onze projecten laten zien dat ook cliënten in staat zijn om kwalitatief goede en duurzame projecten te runnen. En dat zij zich in die zin niet onderscheiden van andere mensen.

In onze projecten zijn mensen juist géén cliënten. Ze zijn vrijwilliger, betaalde kracht of bijvoorbeeld cursist. We gaan uit van wat iemand kan of wil leren en spreken elkaar daarop aan. Initiatief wordt zeer op prijs gesteld. Je kunt binnen een project zelf met ideeën komen. Je kunt zelfs, als je ideeën niet binnen een project passen, een eigen project starten. Maar je kunt ook gewoon aansluiten bij alle mooie dingen die er al zijn.

Kom dus gerust eens kijken bij een project. Of bij meer projecten.