Scip Lotgenotengroepen

"Herken jezelf in de ander"

Leren van elkaar is belangrijk bij Scip. Eigen initiatief ook. We geven dan ook graag ruimte aan groepen die lotgenotencontact willen hebben om over bepaalde thema’s te praten. Zo zijn er inmiddels vier lotgenotengroepen.

Lotgenotengroepen Depressie

Er zijn tal van mensen die ervaringen willen uitwisselen over het onderwerp ‘leven met depressies’. Ze komen op verschillende momenten bij elkaar. Wil je meer weten of je aanmelden? Mail via y.vanoorsouw@depressievereniging.nl

Lotgenotengroep Stemmen Horen

Er is een 'stemmengroep', een groep mensen die stemmen horen of andere bijzondere ervaringen hebben. Elke eerste maandagavond van de maand komt deze lotgenotengroep bij elkaar van 19.00 tot 21.00 uur. Wil je deelnemen? Geef je dan op via stemmen@scipweb.nl

Lotgenotengroep manieën en depressies en psychoses

De Lotgenotengroep van mensen die kampen met manieën en depressies en/of psychoses, komt elke eerste vrijdagavond van de maand, van 20.00 tot 22.00 uur bij elkaar. Deze groep wordt geleid door Eddo. Mail hem voor informatie of om je aan te melden via eddo@ervaringswijzer.nl.

Lotgenotengroep autisme

Elke even week op zaterdag komen mensen met autisme bij elkaar om positieve en negatieve ervaringen te delen. Deze bijeenkomsten zijn van 14.00 uur tot 16.00 uur. Deze groep is bereikbaar via autisten@scipweb.nl

Lotgenotengroep Gender Issues

Deze groep heeft als doel om op een laagdrempelige manier over gender issues van gedachten te wisselen. Vooral om van elkaar te leren maar ook om angst en vooroordelen met elkaar te delen en van elkaar te horen hoe je daar mee leeft en omgaat. Elke laatste vrijdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.
Heb je vragen e-mail deze dan naar genderissues@scipweb.nl

Keizersgracht 252
1016 EV Amsterdam
020 625 3111
 
Deze groepen zijn ontstaan uit de behoefte van mensen zelf. Ze worden geleid door ervaringsdeskundigen. Alle groepen zijn in de Tuinkamer bij Scip, aan de Keizersgracht 252 en we vragen € 1,- bijdrage voor koffie en thee.
 
lotgenoten-algemeen