Scip Lotgenotengroepen

“Herken jezelf in de ander”

Leren van elkaar is belangrijk bij Scip. Eigen initiatief ook. We geven dan ook graag ruimte aan groepen die lotgenotencontact willen hebben om over bepaalde thema’s te praten. Zo zijn er verschillende lotgenotengroepen.


Lotgenotengroep Depressie

Er zijn tal van mensen die ervaringen willen uitwisselen over het onderwerp “leven met depressies”.

  • Om de week op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Wil je meer weten of je aanmelden? Mail via depressie@scipweb.nl

Lotgenotengroep Stemmen Horen

Er is een “stemmengroep”, een groep mensen die stemmen horen of andere bijzondere ervaringen hebben.

  • Elke eerste maandagavond van de maand van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Wil je deelnemen? Geef je dan op via stemmen@scipweb.nl

Lotgenotengroep Manieën & Depressies & Psychoses

De Lotgenotengroep van mensen die kampen met manieën en depressies en/of psychoses.

  • Elke eerste vrijdagavond van de maand van 20.00 tot 22.00 uur.
  • Deze groep wordt geleid door Eddo. Mail hem voor informatie of om je aan te melden via eddo@ervaringswijzer.nl.

Lotgenotengroep Autisme

Samen positieve en negatieve ervaringen delen en praten over dagelijkse dingen waar je tegenaan loopt en hoe je hiermee om gaat.Samen positieve en negatieve ervaringen delen en praten over dagelijkse dingen waar je tegenaan loopt en hoe je hiermee om gaat. Er draaien nu twee groepen op verschillende dagen, tijden en met verschillende frequenties. We vragen belangstellenden graag eerst contact op te nemen met Aad voordat hij/zij van plan is deel te nemen aan een groep, zodat we kunnen inschatten welke groep het meest geschikt voor een nieuwe deelnemer. Dit kan via autisme@scipweb.nl


Herstelgroep “Samen in je kracht”

Een open groep waar we met elkaar in gesprek gaan over herstel. We delen onze ervaringen, problemen en successen.

We bespreken elke week een ander thema zoals: zelfzorg, verbinding, vergroten van je netwerk, hoe kan ik me minder alleen voelen. De gesprekken worden begeleid door Ervaringsdeskundige.

Vind begrip bij mensen die weten wat je meemaakt, wees welkom!


Lotgenotengroep Angst

Er zijn tal van mensen die ervaringen willen uitwisselen over het onderwerp “leven met angsten”.
Vind begrip bij mensen die weten wat je meemaakt, wees welkom!

  • Om de week op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur.
  • Wil je meer weten of je aanmelden? Mail via angst@scipweb.nl

Huidtekenen voor vrouwen

Liefdevol kijken naar je littekens veroorzaakt door automutilatie of andere oorzaken want ze zijn deel van jou en je geschiedenis. Beelden kunstenaar, docent en ervaringsdeskundige Wendela organiseert om de week op zaterdagmiddag een tekenmiddag. Materiaal is aanwezig (maar breng gerust je eigen mee).
Aanmelden is wel nodig! Dat kan via huidtekenen@scipweb.nl


Lotgenotengroep voor jonge mensen met depressie

Om de week komen jonge mensen met depressies bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, steun te vinden en van elkaar te leren. Voor iedereen die zich jong voelt of voor het eerst een depressie meemaakt. Aanmelden kan via verbeek.t.l@gmail.com

Deze groep komt samen op de Cornelis Dirkszstraat 27-III.